Att få de svar som man vill ha

Nu hände det igen! Jag läste om en undersökning som hade gjorts i en utvald grupp för att få de rätta svaren. Ett beställningsjobb? Det är iallafall så som jag tolkar det.

Barnombudsmannen, BO, har tagit fram den första rapporten om hur barn i förorts- och glesbygdskommuner själva uppfattar sin situation och sina framtidsutsikter. Svaret blev ”Barnen uppger bland annat att vuxenvärlden ignorerar och sviker dem och att våldet i vardagen begränsar deras liv.”

Vem hade då tillfrågats?

”Barnen som BO har mött och fått svar från bor i kommuner och förorter där barn i genomsnitt har sämre ekonomi, sämre skolresultat och sämre hälsa än i övriga landet och enligt BO riskerar barn att inte ha samma rättigheter beroende på var man bor.

Över 900 barn har svarat på enkäten och 88 barn har intervjuats. Deltagarna var mellan 4-20 år gamla.”

BO har alltså frågat barn som de själv redan har stämplat som de som riskerar att inte ha samma rättigheter beroende på var man bor. BO har alltså redan bestämt att dessa barn är det synd om. Hur frågorna var utformade redovisas inte men … Jag förutsätter att man inte har ställt samma frågor till alla 4-åringen kan väl knappast ha fått samma fråga som 20-åringen. En 4-åring kan inte svara på en enkät! 20-åringen är inget barn enligt FN. En 20-åring är myndig och vuxen! 4-20 år är ett stort spann med helt olika förutsättningar. Dessa borde inte blandas samman  till en helhet.

”I barnens berättelser framkommer en bild av barn som känner sig bortglömda av både politiker och vuxenvärlden. Och det är skolan som får hårdast kritik enligt rapporten.

– Barnen lyfter kärleken till orten men många barn och unga beskriver också hur de många gånger möts av för låga förväntningar från vuxna i skolan. Att man inte ska bli något, att det inte ska gå bra. Och det som barnen beskriver är att man tar åt sig av det de vuxna säger, vilket kan innebära att man helt kan tappa sin framtidstro, och det är allvarligt, säger Anna Karin Hildingson Boqvist som är vikarierande barnombudsman.

4 av 10 pojkar i rapporten tror att deras bakgrund kan påverka deras framtid negativt och att de inte kommer få jobb när de blir vuxna.”

När svaret på denna undersökning blir att vuxenvärlden sviker barnen så ställer jag mig frågan: Har inte barnen föräldrar? De nämns inte! Istället läggs ansvaret på skolan och politikerna. 4-åringen går väl inte i skolan och 20-åringen bör väl ha gått ur gymnasiet?

I rapporten blandas också barn i glesbygden med barn i förorten. ”Barnen som BO har mött och fått svar från bor i kommuner och förorter där barn i genomsnitt har sämre ekonomi, sämre skolresultat och sämre hälsa än i övriga landet” Har barn i glesbygden ”sämre ekonomi, sämre skolresultat och sämre hälsa än i övriga landet”? Nej, det tror jag inte på! Däremot har barn i glesbygden längre väg till skolan, mer frisk luft och natur omkring sig än förortsbarnen. Alltså helt andra problem.

Trots att barnen i rapporten uppger att de trivs i sitt närområde präglas inte sällan deras vardag av våld, utanförskap och kaosartade skolor. De yngre barnen berättar om hur våldet i närområdet och på förskolan begränsar deras liv. Många barn tillåts inte att gå ut och leka på grund av kriminalitet. Men denna kriminalitet beror väl inte på vare sig politiker eller skolan? Var finns föräldraansvaret?

Men BO anser med utgångspunkt från denna rapport att Sverige brister i att skydda barn från våld i enlighet med barnkonventionen. Därför kräver nu BO att regeringen tar fram en nationell handlingsplan mot just våld. Vad ska hon göra med den handlingsplanen? Slå den i huvudet på de kriminella … eller … kräva mer resurser till redan resurskrävande områden?

 

 

Regeringen kallar nätbolagen till överläggningar om ”hatvideor”

Är ”herr” Löfvén medveten om att han själv lagt ribban på en osund nivå vad det gäller hat när han tidigare kallat sina meningsmotståndare både för fascister och nazister t o m i den svenska riksdagen.

corneliadahlberg

Av Olle Ljungbeck

Regeringen Löfven kallar nätbolagen som Facebook, Google och Twitter m fl till överläggningar om ”hatvideor” mm.

Om detta är ett led i förhärligande av sig själva som den humanistiska stormakten och den enda feministiska regeringen låter jag vara osagt. Men eftersom ingen tror på Löfvens självförhävelse längre måste han pröva nya grepp för att manipulera de som ännu går att göra det med.

Visa originalinlägg 333 fler ord

Möjligen är läget utmärkt

Partistödet är ett av problemen för demokratin i Sverige eftersom det har gjort partierna oberoende av sina väljare förutom vid valen vart fjärde år då man slåss om mandaten. Fördelningen av makten har man sedan den senaste mandatperioden gjort upp om i den s k Decemberöverenskommelsen för att utesluta partier med andra ej passande åsikter. En kortsiktig politik där makten cementeras för tillfället till skada för mer långsiktiga politiska lösningar.

DET GODA SAMHÄLLET

Patrik Engellau

Stor förvirring råder. Läget är utmärkt.

Så sa ordförande Mao Zedong medan han fortfarande var en ung revolutionär som strävade efter makten i Kina. Han menade att förvirring är motsatsen till stabilitet och att rådande makthavare sitter löst när förvirring råder vilket gynnade honom och hans rörelse i egenskap av maktpretendenter.

I Sverige idag står den politiska huvudmotsättningen inte längre mellan höger och vänster, som i det numera passerade marxistiska schemat, utan mellan å ena sidan politikerväldet (med vidhängande välfärdsindustriellt komplex) och å den andra den nettoskattebetalande medelklassen (eller ”verklighetens folk” som förre KD-ledaren Göran Hägglund gjorde ett – av partiets PK-ister tyvärr aborterat – försök att benämna den svenska majoritet som tror på sunt förnuft snarare än PK-sektens dogmer).

Visa originalinlägg 507 fler ord

پیک زمستان

Vinter blad ❄

Solvindens

This WordPress.com site is the bee's knees

Malamute6's Blog

Just another WordPress.com site

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Naturen kallar

Today is gonna be a good day

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

SVERIGE & BROTT

HAR DU VERKLIGEN EN ÅSIKT?

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Josefin Utas blogg

Mina egna tankar om nuet och framtiden

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

Dagar ur mitt liv

Här kommer jag att skriva om vardagliga händelser ur mitt liv. Ibland kommer jag nog att skriva om en del andra saker också, som till exempel om den tro jag har

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Peter Cooney Enabler

Traditional European Common Sense - Anti-Judaic

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

It is my right to be rich, happy and successful!

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om Instagram och andra sociala medier. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

%d bloggare gillar detta: