Att redovisa kostnaderna

Moderaterna vill att regeringen redovisar tydligare vad invandringen till Sverige kostar. Partiet utesluter inte att det behövs ett asyltak, säger Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk tales­person, till Dagens Nyheter.

Men då måste ju alla kostnader tas med – stora som små. Varje siffra inom stat, landsting och kommuner måste noggrant analyseras i minsta detalj. Först måste ju partiet bestämma sig för om de vill ha kostnader för invandring eller för asylanter. Det är stor skillnad. Det uppstår vissa kostnader under den tid som någon söker asyl. Andra kostnader för de som har fått uppehållstillstånd. De som har fått avslag på sin asylansökan genererar också kostnader. Alla som uppehåller sig illegalt i landet genererar kostnader. Vilka kostnader vill (M) ha redovisade för sig?

Vilka kostnader ska vara medräknade? Boende, mat, kläder, socialtjänst, god man, skola, polis, vaktbolag, domstolar, sjukvård, tolkar, informationsmaterial, migrationsverk, … Vad är det som ska räknas med?

Om vi tar exemplet med skola så kan vi fundera kring om det behövs mer lokaler för de nyanlända, om det behövs mer personal, om det behövs annan skolmat, osv.  I min kommun gick bildningsnämnden med ett underskott på 13,4 miljoner, för 2017. Samtidigt pekar prognoserna för 2018 på ett underskott om 14,6 miljoner om inga besparingar görs. Orsaken sägs vara asylinvandringen och kommunen drog verkligen åt svångremmen under 2017. Liknande resultat har säkert de flesta kommuner i vårt land. Ska dessa kostnader räknas med i den redovisning som (M) söker?

I invandrartäta områden finns också mer skadegörelser. Som exemplet från Malmö, En kommunpolitiker (Mp) twittrar:

Ja kära Nils! Kroksbäcksskolan är nyare än någon skola i Limhamn är. Den renoverades för 8 år sedan. Men skadegörelsen har varit omfattande (enligt google) med bl a bränder och explosioner. Området är invandrartätt och det har pumpats in resurser i området. Limhamn har en genuin svensk befolkning. Skolorna i Limhamn har inte fått lika mycket resurser men här sker inte lika mycket skadegörelse. Kalla det socioekonomiska faktorer eller vad som helst. Men fakta kvarstår: I invandrartäta områden är det mer skadegörelser. Vill (M) att dessa kostnader tas med i redovisningen?

Hot mot vårdpersonal i samband med vård av skottskadade blir allt vanligare. Och det är inte bara på sjukhusen i landets tre största städer som det är ett återkommande problem. Även sjukhus i flera andra större städer uppger att problemet ökar. Detta är ännu ett exempel som kanske borde finnas med i (M)s redovisning?

Om vi sen lägger till personliga kostnader för de som blir våldsoffer – både fysiska och psykiska kostnader – så blir kostnaderna gigantiska.  Eller undanträngningseffekten – alla de som inte kan flytta hemifrån, få sjukvård eller tandvård för att de nyanlända har förtur. Eller de som känner sig otrygga i sin egen stad, sitt bostadsområde eller sitt kvarter. Eller de som inte vågar åka med allmänna kommunikationer.

Nej, här stoppar jag! Vare sig (M) eller något annat parti vill ha reda på de verkliga kostnaderna. De har inte velat ha reda på kostnaderna tidigare så varför vill de ha reda på det nu? Deras utspel nu är inte genomtänkt och har kommit till enbart för att det är ett valår. Det är ju inte politikerna som får ta kostnaderna. Det är vi skattebetalare som måste ta hela notan för deras misslyckade politiska projekt!

 

Annonser

Vad skulle Du svara?

När de styrande politikerna tappar förmågan till logiskt tänkande och därmed fattar verklighetsfrämmande beslut finns risken att en tidigare så väl fungerande stat har sett sina bästa dagar.

Ryggraden!

Jag är tveksam till om speciellt många idag känner till betydelsen av ordet ”nation”. Det gäller framförallt (riks-)politiker och beslutsfattare.

En nation är inte marken vi trampar, den kan vi kalla ”fädernesland” eller ”fosterland” eller helt enkelt ”landet”. Nej, en nation det är ett folk. Ett folk med gemensamma faktorer så som t.e.x språk, religion, etnisk härstamning, kultur, historia och traditioner.

Ett till ord att fundera över är stat. Vad är egentligen en stat? Jag citerar wikipedia: Stat (av lat. status, ställning, fast ordning) (äldre benämning kronan) är en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta reglerna för att regera folket i ett eller flera länder, och som innehar intern eller extern suveränitet över ett givet geografiskt område”

Och (avskyr egentligen att inleda en mening med ”och”, har lärt mig att det är förbjudet) så har vi det sammansatta ordet nationalstat. Här tänker…

View original post 103 fler ord

Fejkade nyheter från det socialdemokratiska kalifatet Malmö

Årets största lögn kom tidigt.
Fri media behövs om sanningen ska fram.

Petterssons gör skillnad!

PRESSMEDDELANDE. Malmö stads resultat för 2017 landar på ett överskott på 1,1 miljarder kronor. Det är 848 miljoner kronor mer än det budgeterade resultatet på 261 miljoner kronor.

View original post 329 fler ord

Tidigare äldre inlägg

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Assistans på dina villkor

Alla människor är lika värda

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

S W E D E N - G O O D B Y E

Politik - Religion - Samhälle - Europa - Nationalism

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet i stort som smått.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Otillständig

Kunskap och förnuft

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

%d bloggare gillar detta: