Justitiemord!

Makten har sin egen sanning som inte är folkligt förankrad .

Barn ska bli allt som vi inte blev

Oftare och oftare möts vi av rubrikerna: ”Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga”. De senaste 20 åren har psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna i Sverige ökat kraftigare än i de andra nordiska länderna, enligt Socialstyrelsen. I dag har närmare 190.000 barn och unga vuxna någon form av psykisk ohälsa. Mest drabbade är unga kvinnor i åldern 18-24 år. Det motsvarar omkring 10 procent av flickor, pojkar och unga män samt 15 procent av unga kvinnor. Vad beror detta på?

Jag läser en mängd förklaringar: socioekonomiska faktorer, stress i skolan och svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden, är de allra vanligaste förklaringarna. Men räcker det? Jag tror att det finns helt andra förklaringar som grundläggs redan när barnen är riktigt små.

Det klassiska exemplet är väl pappan som gärna velat bli fotbollsproffs och driver på sin pojke för att han ska bli det i stället. Eller mamman som ville bli fotomodell eller filmstjärna och kompenserar med att dottern ska göra en tidig karriär inom dessa områden så tidigt som möjligt. Men dessa fall har alltid funnits och är ganska ovanliga.

I dagens samhälle har vi dock fått ett annat fenomen via feminismen. Strävan att göra sig av med patriarkala strukturer har gått för långt. Människor har förvandlats till sociala konstruktioner. Sådana konstruktioner är manipulerbara. En konstruktion kan vara olika komponenter som sammanfogas till en helhet. En social konstruktion blir då sociala faktorer och idéer som sammanfogas till en enhet. Alla vet väl att det finns konstruktioner som aldrig fungerar. Ingen har lyckats att konstruera en evighetsmaskin. De första flyg konstruktionerna var inte lyckade och många störtade. Hur många misslyckade vetenskapliga experiment har behövts innan någon hyllas som Nobelpristagare.

I det moderna samhället är det barnen som det experimenteras med. För några barn börjar det redan vid födseln. Föräldrar vill göra barnen könslösa. Ingen ska veta om barnet är en pojke eller flicka. Stakars barn Det måste vara otryggt att tas ifrån sin identitet och könstillhörighet. För andra barn börjar problemen i förskolan.

Feminismen har tagit sig in i förskolor och skolor med genuspedagogiken. Detta har lett till att ohälsan bland barn och unga ökat. Allt fler barn känner sig vilse och vill tillhöra ett tredje kön. Problemen hopar sig men som en ljusglimt fick jag igår information om ett alternativt utbildningsmaterial för förskollärare: ”En rosa pedagogik”. En av medförfattarna, Linnea Bodén, skriver:

”Förskolan beskrivs ofta som det första ledet i ett livslångt lärande och genom att jobba med barnen hoppas man kunna förändra samhället. Ofta är utgångspunkten att det är de vuxnas föreställningar om barn som behöver ändras, men det förskjuts i regel till att det är barnen som ska förändras. Ansvaret för det jämställda samhälle som vi själva inte kunnat uppnå, förläggs alltså till barnen.”

Vuxna vill alltså att barnen ska förändras för att passa in i de vuxnas kontext. Barnen ska uppnå det som de själv inte har lyckats med. Barn ska bli bättre än vi vuxna är.

En rapport om förskolans värdegrundsarbete har givits ut av Skolverket. När jag läser rapporten ser jag att dessa små barn från 1½ år och fram till skolåldern ska utbildas i mänskliga rättigheter och skyldigheter, demokrati, solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och normkritik. De ska rustas för att bli goda socialistiska medborgare. I början av rapporten läser jag:

”Förskolans värdegrundsuppdrag anges i såväl skollagen som förskolans läroplan. Förskolan vilar på demokratins grund, vilket innebär att verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och ett demokratiskt arbetssätt ska tillämpas. I detta innefattas att barnen ska vara delaktiga och ha ett reellt inflytande över såväl innehåll som arbetssätt. Barnen ska också ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter för att därmed kunna påverka såväl verksamheten som sin
egen situation liksom att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram i förskolan. Etiska värden och normer ska synliggöras i verksamheten så att barnen ges möjlighet att tillägna sig dessa, vilket främst sker genom konkreta upplevelser och genom personalens förhållningssätt
som förebilder.”

Som gammal barnpedagog skakar jag på huvudet! Små individer som inte är färdigutvecklade och har ett stort behov av trygghet och omsorg, har kanske nog av potträning, lära sig att knäppa knappar, knyta skorna, gå balansgång. De behöver lära sig vad som är farligt och vad som är tillåtet. Ett barn som inte har så stort ordförråd kan knappast uttrycka sina tankar och åsikter på ett demokratiskt sätt. Hur kan de ha inflytande över arbetssättet i förskolan när Skolverket säger att det ska vara värdegrundsbaserat? Det känns underligt att pracka på så små barn mänskliga rättigheter och skyldigheter!

För mig är det en gåta att inte fler barn och unga drabbas av psykisk ohälsa efter att ha utsatts för detta sociala och politiska experiment! Hur kan något barn bli friskt efter denna indoktrinering? Kan det bero på att de har normala friska vuxna i sin närhet – föräldrar, släkt, grannar, …? Kan inte barn få vara barn  – flickor få vara flickor och pojkar få vara pojkar, men främst barn?

 

Reinfeldt bakom ohållbar politik

Vi kritiker och webben glömmer ej.
Expressen ett alster som vänder kappan efter vinden och som inte vill inse sina tidigare brister.
Svensk MSM har gjort sitt med sina fejkade nyheter och som propagandaapparat åt den politiska makten.

Petterssons gör Sverige lagom!

INVANDRING. I går publicerade Expressen en icke undertecknad ledare där de frågade vad förre statsministern och moderatledaren Fredrik Reinfeldt har för ansvar för den ökande otryggheten. 

Visa originalinlägg 264 fler ord

Tidigare äldre inlägg

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Blogg 46

en åsiktsblogg

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MånssonsKultur.se

Johnny M recenserar film, musik & sånt!

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

säger det hellre med några bilder

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

%d bloggare gillar detta: