Regeringen och Sverigebilden

Ökad turism och utländska investeringar är bra men då bör nog regeringen vara noga med att använda de här tillgångarna på ett mer lämpligt sätt än att slösa bort dem på sina verklighetsfrämmande visioner som den humanitära stormakten.

Petterssons gör skillnad!

Flera ministrar, inklusive vår s.k. statsminister, har oroats över den Sverigebild som sprids av SD, i sociala medier och av en del opinionsbildare.

Den mörka bilden av Sverige är inte sann och riskerar att hämma turismen och utländska investeringar. Hävdas från regeringshåll, men…

View original post 114 fler ord

Annonser

Göteborg: Färre niondeklassare klarar kunskapskraven – nyanlända drar ner resultaten

I ett samhälle med högt ställda krav på kvalificerad arbetskraft gå det inte att tro att en befolkning från länder där utbildningen är undermålig ska ha en chans att konkurrera. Tyvärr hänger oförmågan till inlärning kvar i flera generationer eftersom en stor del av de här föräldrarna inte tycks prioritera kunskap. Språksvårigheter är ytterligare ett problem . Det tycks inte svenska politiker inse.

Micke K

Göteborgs niondeklassare gör allt sämre resultat. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen minskar. Av Sveriges kommuner ligger just nu Göteborgs kommunala skolor i bottenskiktet i ny ranking av SKL.

Av Sveriges 290 kommuner ligger Göteborgs kommunala skolor på plats 238 i SKL:s ranking. År 2016 låg man på 212 plats – man tappar alltså mot övrig landet. Detta rapporterar Göteborgsposten om.

Även de fristående skolorna i Göteborg tappar i ranking, även om fler elever där klarar målen – 80% av eleverna klarade kunskapskraven 2017, ner med tre procent från året innan.

Orsak till de kommunala skolornas stora tapp är det stora mottagandet av nyanlända till Sverige och Göteborg – där de kommunala skolorna tar emot fler nyanlända elever, det menar skolkummanlrådet Karin Pleijel.

Är man asylsökande eller har varit väldigt kort tid i Sverige så är det svårare att klara alla ämnen. Det är alltid en…

View original post 183 fler ord

Statens ekonomi är god men kommunernas är sämre

Vi hör ofta rikspolitikerna och riksmedierna tala om att det går bra för Sverige. Då menar de rikspolitiken och inget annat. För kommunerna och landstingen går det sämre.

Rikspolitikerna bestämmer och kommunerna och landstingen  måste verkställa och ta ansvaret. Det har blivit kostsamt. Den stora asylinvandringen har inneburit belastningar på sjukvård, skolor, bostäder mm. Många kommuner har inte fått kostnadsersättningarna från Migrationsverket än och tvingas att låna pengar för att klara sin ekonomi.  Men finansministern säger glatt att det går bra för Sverige och då menar hon statsfinanserna oh bryr sig inte det minsta om hur ekonomin är ute i landet.

Andra exempel på detta är att staten har en del monopolföretag som de tar vinster från men kommunerna måste ta konsekvenserna. De monopol som vi har kvar i Sverige idag är detaljhandeln för alkoholhaltiga drycker, som enbart får bedrivas av Systembolaget. För spel och dobbel har AB Svenska spel och ATG monopol. Motiveringen till att vi har kvar dessa monopol idag, att de är reglerade av staten motiveras till folkhälsoskälen. Både alkohol- och spelmissbruk kan leda till stora kostnader för både individerna själva, deras anhöriga och samhället i stort. Genom monopolet så regleras tillgängligheten och utbudet av dessa produkter. Men …

Missbruksproblemen är kommuners och landstingets ansvarsområde. Från årsskiftet jämställs spelmissbruk med annat missbruk. Det innebär att kommuner och landsting nu är skyldiga att hjälpa personer som har problem med spel om pengar samt att förebygga spelproblem och det innebär också att de personer som redan har problem med spel om pengar har rätt till vård och stöd inom kommuner och landsting. Kommunerna ska också motverka att barn och unga spelar om pengar. Även barn som bor tillsammans med någon som har spelproblem ska få hjälp.

Staten tar alltså in vinsterna medan kommuner och landsting måste ta konsekvenserna och kostnaderna. Det är ju självklart att det går bra för Sverige!

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet och om lite till.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolution

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: