Är alla människor lika mycket värda?

I ett fungerande samhälle så behövs en mängd olika yrkesverksamma människor. Utan dem skulle samhället braka ihop som ett korthus. I olika samhällsstrukturer fungerar samhället på olika sätt.

Hemma på ”vår gata i stan” utförs t ex städning, snöröjning och sophämtning inte så ofta som det utförs i storstäder. Vissa gator och vägar prioriteras med all rätt. Mer service i tätbebyggda områden eller på vägar eller gångstråk som används flitigt.

Här på turistorten ges all service åt oss turister. Vi ska mötas av ett tilltalande yttre. Därför töms soporna flera gånger om dan, gator och trottoarer sopas oh spolas rena varje dag, sanden på beachen rensas från cigarettfimpar, ev tång körs bort omedelbart. Varje natt jobbar en mängd människor för att vi ska vakna till en ren, vacker och bekymmerslös turistdag. Poliser patrullerar för ordning och reda. Badvakter håller koll över stranden och havet.

Dessa människor som gör tillvaron behaglig för oss. De är verkligen värda sin lön. Vem är egentligen mest värd – de som jobbar eller vi som betalar deras lön? Hade inte vi varit beredda att betala för deras tjänster så hade de inte haft något jobb. Hade de inte velat jobba för oss så hade vi inte haft något att betala för och varit tvungna att städa, tömma sopor och utföra allt annat jobb själv.

Med andra ord behöver vi varandra och är lika mycket värda allihop. Eller nästan alla! För det finns en mängd människor som vill utnyttja oss andra. De vill inte själv göra något men ska ändå ha alla fördelar. Vi har t ex de som lever på bidrag, tiggare eller kriminella som inte vill göra något men vill ändå ha samma rättigheter. De vill inte betala för sig men ska ändå ha samma service. De betraktar antagligen oss andra som mindre vetande – eftersom vi vill göra rätt för oss. De anser inte att vi är lika mycket värda eftersom vi inte utnyttjar systemet.

Sen har vi gruppen som anser sig vara lite finare än andra. De som köper tjänster för att de inte vill tömma sin egen papperskorg eller torka av det egna golvet. Jag menar inte pensionärer eller rörelsehindrade som köper RUT-tjänster. Nej, jag menar de som helt enkelt anser sig som för fina för att utföra ”simpelt arbete”. Människor som vräkigt betalar för att andra ska utföra ”skitjobbet”. De anser inte att alla människor är lika mycket värda.

Vi har ytterligare en kategori som tror sig vara bättre än oss andra – den s k eliten. Den kan delas upp i smågrupper som journalister, kulturarbetare och politiker. De tror att de vet och kan allting bättre än alla oss andra. De vill tala om för oss vad vilken värdegrund som vi ska ha och vad som är bäst för oss. Men själv värderar de oss som ”något som katten har släpat in”! De som talar om alla människors lika värde och med sin fina värdegrund anser att vi inte är lika mycket värda. De utnyttjar systemet för egen makt och vinning!

Annonser

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet och om lite till.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolution

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: