Varför är kvinnor så missnöjda?

Efter att ha debatterat med några kvinnor – om barn, genuspedagogik, uppfostran, respekt för motsatta könet, jämställdhet osv. – tänker jag ”Varför är de så missnöjda?” Vi kvinnor har ju uppnått så mycket och vi lever i det bästa landet då det gäller jämställdhet. Kvinnor har historiskt haft mer att säga till om än vad många feminister vill erkänna! Även om kvinnor inte har haft den formella makten så har de funnits med i bakgrunden. Om vi nöjer oss med några förbättringar för kvinnor från 1900 och framåt:

 • 1901 Rätt till ledighet i fyra veckor utan lön vid barnsbörd.
 • 1910 Första kvinnorna i Stockholms stadsfullmäktige: Gertrud Mansson (SAP) och
  Valfrid Palmgren (högern).
 • 1921 Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdagen.
  Ny giftermålsbalk innebär likställdhet inom äktenskapet, ekonomiskt och
  juridiskt.
  Gift kvinna blir myndig vid 21 års ålder.
 • 1931 Moderskapsförsäkringen införs.
 • 1935 Lika folkpension för kvinnor och män införs.
 • 1938 Preventivmedel tillåts och moderskapspenning för alla införs. Bidragsförskott
  införs. Statlig mödrahjälp till behövande införs.
 • 1939 Förbud att avskeda kvinnor på grund av havandeskap, förlossning eller
  giftermål.
 • 1947 Första kvinnan i regeringen, Karin Kock. Lika lön för samma tjänst införs för
  statligt anställda.
  Barnbidrag införs.
 • 1950 Modern blir förmyndare tillsammans med fadern för gemensamma barn.
 • 1964 P-piller godkänns i Sverige.
 • 1965 Mannen kan straffas för våldtäkt på sin hustru.
 • 1969 Grundskolan får ny läroplan.Skolan bör verka för jämställdhet.
 • 1980 Lag om jämställdhet i arbetslivet införs. Aktiva åtgärder omfattar bara den
  avtalslösa sektorn.
  Diskriminering på grund av kön förbjuds.
 • 1995 Pappamånad införs. En månad av föräldraförsäkringen reserveras för
  modern och en för fadern. Kan inte överlåtas.
 • 2001 Jämställdhetslagen skärps bl.a. vad avser årlig lönekartläggning och analys
  av löneskillnader mellan kvinnor och män.
 • 2002 Antal dagar i föräldraförsäkringen utökas med 30 s.k. sjukpenningdagar till
  480 dagar. Av dessa reserveras 60 till vardera föräldern och kan inte överlåtas.
 • 2005 Ny sexualbrottslagstiftning.
 • 2006 Riksdagsbeslut om nya mål för jämställdhetspolitiken.
 • 2009 Diskrimineringslagen träder i kraft. Den omfattar diskriminering pga kön,
  könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet,
  religion eller annan trosuppfattning funktionshinder samt ålder.

Listan blev lång och ändå har jag bara tagit med de viktigaste milstolparna för kvinnor. Idag dominerar kvinnor hela utbildningsväsendet, både i antal och betyg. Idag har vi en feministisk regering. Medierna domineras av kvinnor. Många kvinnor har högt uppsatta positioner. Kvinnor har tagit för sig i samhället. Kvinnor har exakt samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som män har.

Men i debatten klagas det nästan uteslutande på män. Varför är många kvinnor så missnöjda? Inser de inte att de inte alls är missgynnade? Hade de så stora ambitioner och trodde att de skulle erövra världen? Trodde de att allt skulle bli så mycket lättare om de fick bestämma? Upptäckte de att det är jobbigt att ta egna beslut och själv utforma sina liv?

I debatten möter jag ofta besvikna, bittra och vilsna kvinnor. De saknar förmågan att glädjas över allt som kvinnor har uppnått. Det beror antagligen på att de saknar den historiska kunskapen. En annan avgörande faktor är med all säkerhet deras enögda seende – de ser allting ur kvinnoperspektiv. I ett land där kvinnor och män lever jämlikt sida vid sida krävs acceptans för båda könen samt att män och kvinnor värderas lika. Detta tycks feministerna inte klara av! Att bråka om småsaker skapar ingen jämställdhet!

 

Annonser

Sayerbýr

En stuga utan bekvämligheter mitt i skogen

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

fujifredrik

Vi fotograferar det mesta av det bästa. För att nämna några inriktningar så fotograferar vi Bröllop, Fitnesstävlingar, Träningsbilder, Djurbilder och Produktbilder åt företag.

Trollhammar'n

-smashing political correctness-

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Assistans på dina villkor

Alla människor är lika värda

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN SÅ BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

%d bloggare gillar detta: