Skolan måste satsa på matematik

Skolan måste vara urusel på att lära ut baskunskaperna i matematik. Det är det enda sätt som jag kan förklara det med! När jag hör och ser politikers och journalisters totalt verklighetsfrånvarande lek med siffror blir jag skrämd.

Jag minns de enkla räkneexemplen i småskolan:

  • Om Pelle och Lisa har 6 äpplen tillsammans och ska dela lika – hur många får de per man?
  • Om Lasse också ska vara med och dela lika – hur många får var och en?
  • Om Sven, Stina och Anna också ska vara med och dela – hur många får var och en?
  • Om hälften av äpplena ska ges bort – hur många äpplen är kvar att fördela på de 6 kompisarna och hur mycket får var och en?

Igår kväll hörde jag Morgan Johansson svänga sig med att frivilliga återvändare till Afghanistan hade ökat med 50 %. Från vadå? Långt om länge kom han fram till att det var faktiskt 800 återvändare! Då var det ju inte så mycket att skryta med! När 80 000 har fått avslag på sin asylansökan – ja, alla ska ju inte till Afghanistan förstås – då inser jag att 800 inte är så många även om han drar till med en 50 %-ig ökning. Han hoppas tydligen på att svenska folket inte ska ha några kunskaper i matematik.

Samma sak hörde jag från Arbetsförmedlingens Mikael Sjöberg:

”Den svenska arbetsmarknaden är mycket stark. Under 2017 och 2018 ökar sysselsättningen med sammanlagt 149 000 personer. Bristen på arbetskraft fortsätter att stiga, vilket bromsar jobbtillväxten nästa år. Arbetslösheten minskar från 7,0 procent 2016 till 6,6 procent i år, men ökar till 6,7 procent 2018.”

Vad menade han egentligen? Sysselsättningen kommer att öka och det kommer att vara brist på arbetskraft men … arbetslösheten kommer att öka! Självklart! Det går inte att blanda procentsatser med reella tal. Det är väl naturligt att sysselsättningen ökar när fler människor bor i landet. Men det är inte naturligt att blanda sysselsättningssiffror med antalet lediga jobb eller arbetslöshet. Sysselsättningen mäter hur många som har jobb och utför minst en timmes arbete under referensveckan. Arbete kan vara som anställd, egen företagare eller att man hjälper till i familjens företag eller deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder t ex utbildning, praktik eller liknande. Exakt hur många är arbetslösa? Vad menas med en stark arbetsmarknad?

Att fler personer är sysselsatta innebär inte att det är en större procentsats av den vuxna arbetsföra befolkningen som har arbete! Det innebär inte heller att de som är arbetslösa är användbar arbetskraft. Men medierna rapporterade att det var ett glädjande besked!

När politiker och medier beskriver alla satsningar som ska göras på olika områden så glömmer de att den reella ökningen kanske blir mindre, eftersom det är fler människor som bor i landet och ska vara med och dela på resurserna.

  • Om vi utökar de 6 äpplena med 2 – hur många får vi då?
  • Om dessa äpplen ska delas på 16 personer – hur stor del av äpplena får var och en?
  • Om äpplena ska delas på 24 personer – hur stor del får var och en?

Sveriges befolkning var 2004 ca 9 miljoner, 2017 ca 10 miljoner och beräknas vara 11 miljoner 2026! Fler personer ska alltså dela på de satsningar som görs i budgeten. Fler ska dela på våra resurser. Fler måste arbeta för att vår välfärd ska kunna fortleva på samma nivå. Annars urholkas ju hela vårt samhällssystem!

När politiker och medier medvetet eller omedvetet bollar lättvindigt med siffror – då vill jag skicka tillbaka dem till småskolans matematiklektioner. Samma sak gäller den stora delen av befolkningen som sväljer deras matematiska lögner. Hur många har sovit sig igenom matematiklektionerna?

 

 

Annonser

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

S W E D E N - G O O D B Y E

Politik - Religion - Samhälle - Europa - Nationalism

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet i stort som smått.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Otillständig

Kunskap och förnuft

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

Sven-Erland - insikter från partikansliet på Sveavägen

Sveriges mest progressiva blogg - nu från regeringskansliet

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: