En polariserad klimatdebatt

Igår läste jag en ny larmartikel om att Arktis blir isfritt om 20 år – 10 år tidigare än befarat. Forskare slår nu larm om att det kommer att vara i stort sett isfritt på sommaren redan om 20 år. Jag trodde i min enfald att forskare har kunskaper och en gnutta sunt förnuft. Men det tycks de sakna!

Wikipedia beskriver Arktis på följande sätt:

Arktis har ingen naturlig avgränsning mot söder, och kan därför definieras på flera olika sätt. Tidigare användes ofta den norra polcirkeln (latitud 66° 33ʹN) – som är sydgräns för midnattssolen – och enligt denna definition utgör Arktis omkring sex procent av jordens yta, men då hamnar även områden som inte har arktiskt klimat och naturförhållanden i Arktis (exempelvis norra Sverige) medan andra områden med arktiska förhållanden inte räknas (södra Grönland).

En annan skiljelinje är den norra trädgränsen, som i stort sammanfaller med en linje genom platser som har en medeltemperatur i juli på högst 10°C . Där låglandet i norr inte är skogbevuxet har landskap och klimat egenskaper som betecknas som arktiska.

Under de senaste årtiondena, och särskilt under 1990-talet, har definitionen av Arktis vidgats och givits en mer politisk innebörd, delvis oberoende av klimat och växtlighet. Enligt denna definition omfattar Arktis det Norra ishavet, som till stora delar är täckt av packis och drivis, hela Island, Grönland och Alaska, samt de norra delarna av Kanada, Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

I de kringliggande landområdena bor cirka 4 miljoner människor utspridda över flera kontinenter, och med kulturer som kan vara flera tusen år gamla. Ungefär en tiondel av regionens befolkning tillhör något av Arktis urfolk. Bland ursprungsbefolkningar återfinns inuiter, aleuter och samer.

För att skydda miljön och naturfolk etablerades 1996Arktiska rådet.

Det var ju intressant att ”området har definitionen av Arktis vidgats och givits en mer politisk innebörd, delvis oberoende av klimat och växtlighet”. Politisk innebörd? Det innebär att politikerna legitimt kan lägga skatter och avgifter på oss övriga medborgare under förespegling att de vill rädda Arktis! Men går det att ”rädda” Arktis från naturfenomen? Kan politiska beslut göra någonting mot lägesförändringar av polerna? Om Arktis kommer lite närmare solen så är det ganska naturligt att det blir varmare där. Vi människor kan inte påverka det! Ändå vill politiker sänka medeltemperaturen på jorden och påstår att det är vi människor som står för höjning av temperaturen!

Jag läste vidare att ” Grönlandsisen och glaciärerna har de senaste åren smält dubbelt så fort. Mellan 2011 och 2014 har en volym som motsvarar ett isblock med en sida på 7,5 kilometer försvunnit. Det är dubbelt så mycket som mellan 2003-2008.” Men skeptiska jag undrar hur mycket inlandsis det finns det på Grönland? Läser i Wikipedia:

Inlandsisen på Grönland täcker en yta på 1,7 miljoner km² vilket motsvarar ungefär 80 procent av Grönlands yta. Inlandsisen innehåller 2,8 miljoner km³ is och skulle, om den smälte, leda till en höjning av havsytan med 7,2 meter. Istjockleken är på många ställen över två kilometer och mer än tre kilometer på det tjockaste stället. Medeltjockleken är 2135 meter.

Inlandsisen som undersökts i borrkärnor på Grönland är mer än 110 000 år gammal. Isen byts kontinuerligt ut och Grönland har haft inlandsis sedan Pliocen eller tidig Pleistocen, det vill säga åtminstone 1,5 miljoner år, genom sammansmältning av inlandsisar och glaciärer. Den utvecklades framförallt under sen Pliocen och mycket snabbt under den första kontinentala nedisningen.

Om uppgifterna stämmer om att medeltjockleken på isen är 2135 meter så undrar jag hur några gradhöjningar kan få isen att försvinna?

”Inlandsisen innehåller 2,8 miljoner km³ is och skulle, om den smälte, leda till en höjning av havsytan med 7,2 meter.” Men nu pratar ju forskarna om att ”Smältande Grönlandsis har redan gjort att havsnivån stigit en centimeter. Men den allt snabbare avsmältningen gör att haven kommer att stiga med ytterligare 25 centimeter utöver 0,5-1 meter som FN:s klimatpanel sagt.” Det är långt från  de 7, 2 meterna! Då har de inte heller tagit med att istäcket i Antarktis ökar. Det borde innebära att en del av smältvattnet från Arktis avdunstar oh faller ner som nederbörd över Antarktis. Där fryser det det till is och havsnivån inte stiger så mycket som forskarna påstår.

Det är helt naturligt att isen spricker och isberg flyter iväg. Det är helt naturligt att klimatet påverkas av närheten till solen! Det finns inga bevis för att det är vi människor som orsakar issmältningen. Oseriösa forskare som är köpta av politiker förmedlar propagandabudskap!

Politikerna utnyttjar oss. De flesta av oss är ju djurvänner. Därför används argumentet att isbjörnarnas miljö påverkas av att Arktis smälter. Politikernas argument blir ”rädda isbjörnarna” -ett känsloargument som saknar fakta. Dessa argument används sen till att pressa medborgarna på högre skatter och mer avgifter.

 

 

 

 

Annonser

Bröd och skådespel åt folket

När blir vi som individer fria ?
Det demokratiska systemet har provats och vad åstadkom det för individen ?
Makten och egoismen har i alla tider härskat.
När får individen utrymme för sina tankar och innovationer utan att makten lägger sin smutsiga hand över det hela.
Livet är en kamp och de som är starka står som vinnare i det gatlopp som är livet.
Det finns de som viger sitt liv seriöst för demokratin och friheten, men de blir också förlöjligade av makten.
Den nutida makten som vilar på s k demokratisk grund bör noga tänka över varför de besitter denna position.
Ett fritt folk utan härskare har förmågan att se de möjligheter som livet har gett oss.

Vi kanske bör gå tillbaka i historien för att försvara våra förfäder och våra rättigheter. Vi kanske bör inse att ”våra” politiker har tillåtit en icke demokratisk befolkning att invadera vårt land. Vi ska försvara de värden som våra förfäder skapat i sekler. Bilbränder som eskalerar till att man bränner ner industrifastigheter innebär att våldet eskalerar.. Personer som påtalar att tar ni våra vapen så bränner vi  ned olika fastigheter eller bilar och eldar upp vårt samhälle är inga individer som har i ett demokratiskt samhälle att göra. Vi ska nu säga att det är nu nog och visa barbarerna var skåpet ska stå. De är gäster i vårt hus och ska rätta sig efter vad vi anser är ett acceptabelt beteende. Gör de inte det kommer vissa av oss kanske bemöta dem med samma barbariska beteende.

Vi hade ett lugnt och fredligt samhälle som vi skapat i sekler men det räckte inte för maktfullkomliga politiker som ville röra om i grytan för att tillskansa sig mer makt.

Att vissa inte får nog men andra är nöjda med sin lott är ett stort problem.

 

Sayerbýr

En stuga utan bekvämligheter mitt i skogen

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

livsmönster

En blogg om mitt liv, om min vardag tillsammans med min fru och våra husdjur

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

AfS vill dränera det politiska träsket. AfS kallar en spade för en spade. AfS är en tydlig röst för #swexit. AfS adresserar problemet med det demografiska hotet mot det svenska folket. AfS står upp för yttrandefriheten. AfS vill avskaffa HMF och förbjuda åsiktscensur på nätet. Sverige behöver AfS!

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt blandat med personliga krönikor.

Spanienaktuellt

Den osminkade spanska sanningen

fujifredrik

Vi fotograferar det mesta av det bästa. För att nämna några inriktningar så fotograferar vi Bröllop, Fitnesstävlingar, Träningsbilder, Djurbilder och Produkter åt företag.

...blott ett litet strå...

-mitt brunstämplade tankegods-

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Wallenborgs politikblogg

Politik om stort och smått.

JUST-LOOK-AT-SWEDEN

SWEDEN - A SHITHOLE COUNTRY?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Assistans på dina villkor

Alla människor är lika värda

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Busiga mor

My Home My Place My Life

SVERIGE - EUROPA - VÄRLDEN

GÅR DET VERKLIGEN BRA NU?

Halloj världen!

En blogg av Inger Hansson. Om resor. Om Instagram och annan fotografi. Om natur. Om Karlshamn, Kristianstad, vatten och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

%d bloggare gillar detta: