Makt över befolkningen

Det var nog lättare att upprätthålla makt över befolkningen för några hundra år sedan. Vare sig radio, TV, tidningar, datorer eller mobiltelefoner fanns. Befolkningen fick bara utvald information ofta förmedlad av prästen.

Den moderna tekniken att trycka böcker uppfanns i Europa av Johan Gutenberg vid mitten av 1400-talet. Boktryckarkonsten medförde att skrifter och böcker blev billigare och mer lättillgängliga än tidigare. Nya idéer och ny kunskap kunde därmed få större spridning i samhället. Men den nådde inte ut till de vanliga människorna – de som arbetade och slet för att präster och adel och makthavare skulle kunna leva gott.

Den första svenska tidningen hette Ordinari Post Tijdener och utkom 1645 (under 1700-talet bytte den namn till Post och Inrikes Tidningar). Tidningen grundades av rikskanslern Axel Oxenstierna och användes för att föra ut statliga propagandabudskap i stormaktstidens Sverige. Tidningarna lästes bara av ett fåtal i samhällets ekonomiska toppskikt. Anledningarna var att tidningarna var dyra och gavs ut i ganska få exemplar. Dessutom var spridningen dålig på grund av dåtidens outvecklade distributionskanaler.

På 1500-tal kom Bibeln i svensk översättning. Men det var hemmen som ansvarade för barnens undervisning i läsning. Arbete var viktigare och läskunskapen blev det si och så med. Den kristna tros- och sedeläran stod prästerna för. Nyhetsspridningen skedde med stora kalas och främlingar som kom till trakten.

På 1600- och 1700-talet blev det husfadern som fick ansvaret för att barn och tjänstefolket lärde sig Lilla Katekesen. I byarna var det klockaren som stod för kunskapen. Prästen for runt oh höll husförhör dvs förhörde sig om bibelkunskaperna. Husförhören och kyrkbacken blev ofta den tidens nyhetsförmedling. Det var där som de vanliga människorna fick reda på vad som hade hänt i byn, i grannbyn, i Sverige och runt om i världen.

katekes

På 1800-talet kom folkskolan. 1842 fick vi vår första folkskolestadga utfärdad av Kungl Maj:t. Läskunskaperna ökade. Vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet blev tidningarna mer politiska och började företräda olika politiska intressen. Vissa tidningar blev knutna till ett politiskt parti medan andra var ”oberoende” politiska.

1936 togs ett riksdagsbeslut om obligatorisk 7-årig folkskola för alla i landet. Med detta höjdes läskunnigheten och alla fick större möjligheter att ta del av nyhetsförmedlingen. Böcker oh tidningar blev ett vanligare inslag i de vanliga människornas hem.

På 1950-talet – min barndom – läste man morgontidningen, lyssnade på radio, pratade som hastigast i telefon och pratade med grannen och på 1970- och 1980-talen tillkom TV samt kvälls- och veckotidningar. Vi blev mediekonsumenter. Vi blev upplysta om hur livet ser ut på andra orter och i andra länder.

Denna utveckling har lett till ökade kunskaper inom alla samhällskategorier. Prästen har tappat makten. Likaså adeln. Vi har fått en ny grupp som vill upprätthålla makten. Denna grupp består av politiker och mediefolk. Men de har ju inte större kunskaper än vad den vanliga befolkningen har och de har samma informationsflöde som var och en av oss kan få via internet! De får kämpa för att bibehålla sin makt. Vi får hela tiden reda på deras handlingar – positiva eller negativa – i samma stund som de begås. Vi har samma möjligheter som de har att opinionsbilda.

Medierna börjar förstå och slåss med näbbar och klor för att bibehålla sin makt. Men politikerna har svårare för att fatta! Det kan bero på att de inte besitter samma kunskaper som oss andra. De inser inte mediernas – speciellt de sociala mediernas – betydelse. De förstår inte att den enda makt som de har över oss är via beskattningen. Eller … är det så att de förstår? Är det därför som de hela tiden ökar skattetrycket? Det enda påtryckningsmedlet som politikerna har är just beskattningen!

Sverige firar i år att Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år. Denna förordning gjorde det möjligt för alla att dela med sig skriftligt – när de hade fått tillräckliga kunskaper. Det är det som är grunden till demokrati! Men vissa krafter vill inte att demokratin ska gälla alla. De vill behålla åsiktskorridoren annars förlorar de ju sin makt!

asiktskorridoren

1 kommentar (+lägga till din?)

  1. Mm
    Nov 04, 2016 @ 10:47:40

    Tack. Mycket bra inlägg, den borde sättas i händerna på varenda politiker som nu är på väg att montera ned den sköra demokratin. Lagom lättläst så de skall nog klara av det

    Liked by 1 person

    Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

S W E D E N - G O O D B Y E

Politik - Religion - Samhälle - Europa - Nationalism

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet och om lite till.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: