Dan Brown och förbjudna tankar ifrågasätts.

d-brpwn

 

Tankar föds hos en del av befolkningen när de läser vissa böcker. Böckerna är kanske sågade av vissa kritiker vad det gäller det språkliga innehållet som kanske inte faller kultureliten i smaken. Det som är viktigt är att budskapet når fram. I det här fallet gäller det den globala överbefolkningen där kanske kritikern har insett vad det verkligen är frågan om men konstaterar att kärnan  i budskapet inte kommer att diskuteras i de offentliga rummet. Kan det kanske bero på att politikerna och journalisterna inte vågar ta tag i frågor som är politisk infekterade men kan vara ett diskussionsunderlag. Problemen staplar upp sig både för beslutsfattare och befolkningen om man inte har förmågan att se verkligheten. Verkligheten är grym men kan tacklas med synt förnuft och kanske ibland med mer hårda nypor än vämjelig snällism som kan innebära negativa konsekvenser.

”Och det är synd, för bokens centrala fråga, jordens galopperande överbefolkning, är intressant och brännande. Det är bara det att ”Inferno” knappast kommer tas emot som ett debattinlägg.”

Om man läser en populär bok som de flesta förväntar sig ha ett innehåll av dramatik kanske man bör vara så begåvad att man inte missar budskapet.  Budskapet är att med vetenskapens hjälp reducera världens befolkning. (Jag rekommenderar boken för de som vill fördjupa sig)

Att tillse relevanta lösningar när produktionen av livsmedel inte harmoniserar med det lokala utbudet är ett stort problem. Att vi för tillfället i Sverige inte har förmågan att föda en befolkning i ett krisläge, då utan import borde alla politiker tänka över.

Vår nuvarande industriella produktion av livsmedel skapar stora problem.

”Matfundering ; hur länge  kommer det att fungera att föda upp djur i så onaturlig miljö och att de måste proppas fulla med antibiotika för att överleva? Grisar står inomhus på ett slags gallergolv där exkrementer för att sedan spolas ut.”
Även gräsätande nötkreatur hålls ofta inomhus . Om elektriska systemet slås ut dör alla djur .
Förr eller senare dyker det nog upp en ny antibiotikaresistent bakterie som slår ut grisar , nöt & fjäderfä samt smittar massor av människor.” ( inlägget gjort av en annan person)

Att svenska politiker älskar stordrift vad det gäller all verksamhet har jag full förståelse för. Det är endast deras enkla sätt att få in skattemedel och kunna styra en hel befolkning enligt lättjans lag. Men det skapar ett lidande hos både människor och kreatur

Vi svenskar lever kanske i ett visst överflöd vad det gäller monetära resurser och kan köpa olika produkter på världsmarknaden. Men hur länge kan vi lita till den här gyllene situationen? När viktiga transporter uteblir och vi saknar en inhemsk produktion får vi svälta. Det gäller då att se om sitt hus och ha en framförhållning. inte endast de rekommenderade 72 timmarna utan i flera månader. Att ha förtröstan till nuvarande politiker och deras förmåga att planera den fortsatta samhällsutvecklingen är inte något som jag har förtroende för.

Det gäller att planera och att i sin egen omgivning skapa säkerhet. Ett starkt civilsamhälle är bättre än att vara beroende av vissa politiska beslut som skapas på central nivå.

Vi bör inse att makten utgår från folket och dess kunskap och inte från demagoger som använder demokratin som en murbräcka för att nå sina egna egoistiska syften.

 

 

overlevnad

 

 

Öppna landskap

Jag, som trivs bäst i öppna landskap, åkte bil från ostkusten nästan hela vägen till västkusten för några dagar sedan. Jag åkte genom samhällen, småländska mörka skogar , betesmarker för nötkreatur, hästar och får samt odlingsmarker.

Det känns skönt att det levande landskapet finns kvar trots alla miljötalibaner, propagandister, lobbyister och veganer – trots de som säger att vi inte ska äta kött och framför miljöskäl för detta. Vi behöver djuren till att beta av marken och för att gödsla den annars växer den snart igen med mörk tät skog. Vi behöver djur för att kunna driva ett ekologiskt jordbruk – för att få gödsel och balans. Växtligheten behöver CO2.

”De svenska hagarna är mycket artrika. Det är våra tamdjurs betande som har gett denna mångfald. Hagmarker är ett exempel på ett kulturlandskap i perfekt biologisk balans och något som vi uppfattar som genuint svenskt.

Idag är många av arterna kraftigt hotade. Om de betande djuren försvinner så tas marken över av sly eller planteras med gran. Livsmiljön för alla de arter som är beroende av djurens betande förändras drastiskt.

Det är därför svårt att förstå varför Svensk Mat- och Miljöinformation anser att naturbetesmarker har ”stor negativ miljöpåverkan”.

Hur mycket naturbeteskött kan vi producera i Sverige?

I Sverige har vi drygt  2,6 miljoner hektar åkermark. För att bruka marken på ett hållbart sätt bör man använda sig av växelbruk. En viktig del i växtföljden är att odla vall.

Det här betyder att vi i Sverige kan ha ca 1,3 miljoner hektar vall per år. Det ger, utan att minska ner på odling av grödor för mänskligt bruk, vintermat till ca 2,6 miljoner nötdjur. På sommaren betar djuren i naturbetesmarker.

Om ett nötdjur slaktas vid två års ålder så ger det ca 300 kg slaktvikt. Slaktvikt är kött inklusive ben och är det som Jordbruksverket redovisar. Med 1,3 miljoner slaktade naturbetesnöt per år, så blir det ca 390 miljoner kilo kött.

Det skulle kunna ge varje svensk 40 kilo nötkött per år, beräknat på slaktvikt. Idag äter vi ca 25 kilo nötkött. Import medräknat.”

Detta läser jag i en artikel om hållbart lantbruk. Som det är nu är vi beroende av den import som vi har av livsmedel. Vi skulle kunna öka självförsörjandegraden om vi satsar mer på småbrukarna. det är småbrukarna som håller vårt landskap levande. Vi behöver det öppna landskapet med djur och natur! Vi behöver en levande landsbygd!

Storstadsmänniskorna  tror att de vet allting och vill bestämma över resten av befolkningen. Men det är inte de som producerar livsmedel, skog, papper, olika metaller osv. De är inte närande – snarare tärande!

oppna-landskap

Livsideal

Jag vill leva som jag lär och inte som någon annan vill att jag ska.

دفتر بهار

نکنه ها باقی است

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

Prickiga huset

Hälsobloggen

Kulturbilder

Svenska Kulturbilder - binder samman forntid med nutid

moviesaredreams831071279.wordpress.com/

EN KAXIG SVENSK BLOGG OM BROTT MM.

HallonHatt's sida

Just another WordPress.com site

En ängel 👼🏻 med svarta vingar.

Obotlig sjukdom, hobby, fotografering, smycken m.m

Rebecca Hybbinette

- Kamp ger återbäring!

MÅNSSONSKULTUR.SE

JOHNNY M RECENSERAR FILM, MUSIK & SÅNT

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Sverigekanalen Dalarna

Nationell Webbradio/Dalarna

En gräsrot skriver

Dear past, thank you for all the lessons. Dear future, i am ready. Denna blogg behöver inga donationer. sprid gärna dess innehåll.

Richard Sörman

En annan humaniora

Högrelius funderingar!

Just another WordPress.com site

Kulturminnet

Om det svenska kulturarvets rikedom och kulturen i dagens samhälle

Riksväg 32 på det smålänska höglandet

Säger det hellre med bilder och musik.

Ocensurerade nyheter

Nyheter och politik.

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Alternativ för Sverige till EU-parlamentet 2019

Sverige ut ur EU! EU ut ur Sverige! Dags att ta tillbaka makten! AfS är din röst för swexit och det bästa alternativet för ett suveränt Sverige.

Jenny Piper

Politik, nyheter och samhällsdebatt

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

Rakapuckar's Blog

Så bitter på Steffe med alliansen!

Halloj världen!

Ett resemagasin och en blogg av Inger Hansson. Om resor och hållbarhet. Om vackra platser. Om fotografi, natur och lite av varje.

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

mickecarlssonsblog om nutidens dårskap

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör Sverige lagom!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

%d bloggare gillar detta: