Är förskolan bra för alla barn?

Egentligen behöver jag inte bry mig! Mina barn är vuxna. Barnbarnen har placerats i bra förskolor – tror jag! Men som gammal barnpedagog bryr jag mig. Barnen är Sveriges framtid och vårt hopp om ett bättre Sverige!

Jag har många gånger uttryckt min tveksamhet till att riktigt små barn ska placeras i förskolor och institutionaliseras. Små barn behöver trygghet och anknytning till endast ett fåtal vuxna. De klarar inte konkurrensen med en mängd andra barn. Egentligen är inte förskolans miljö lämplig  för barn under 3 år. Men vissa barn klarar det bra och andra mindre bra. Nu läser jag i en rapport:

”Svenska och internationella studier har visat att förskollärare bedömer att någonstans mellan 15 och 20 % av barnen i förskoleåldern upplevs ha problem att fungera bra i förskolan. I Sverige går ca 80-90% av alla barn i förskola från 1-2 års ålder.”

Om 15-20% av barnen har problem att fungera i förskolan så är det kanske förskolan som det är problem med! Alla barn klarar nog inte förskolemiljön. Beteendeproblemen kan vara många. Hyperaktiva barn märks ju naturligtvis men de tysta som drar sig undan märks mindre. Personalen engagerar sig mer i de livliga och bråkiga som hela tiden kräver uppmärksamhet. Men de tysta behöver också uppmärksammas.

Förekomst av beteendeproblem hos små barn

  • De flesta barn har inga svåra beteendeproblem och är engagerade i förskolans vardag
  •  Barn med svåra problem i både hyperaktivitet och uppförandeproblem är en riskgrupp
  • Hyperaktivitet påverkar samspel med både andra barn och personal och är relaterat till lågt engagemang. Bra samspel med barn och personal är skyddande
  •  Barn med utländsk bakgrund skattas ha mer beteendeproblem och lägre engagemang än svenska barn”

Med tanke på att vi får fler och fler barn med utländsk bakgrund i förskolorna så kommer beteendeproblemen att öka om ingenting görs.

Men jag ger än en gång paret Myrdal skulden för detta! Enl Wikipedia:

”Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan från år 1934 är en av 1900-talets mest omtalade inhemska politiska skrifter. I denna bok framförs bland annat vikten av att ansvaret för barns fostran delas mellan föräldrar och samhället genom utbildade barnpedagoger.

Alva var starkt kritisk till utvecklingen inom verksamheten för förskolebarn i Sverige. Därför publicerade hon boken Stadsbarn (1935) där hon presenterade idéer om en ny reformerad svensk förskola, byggd på modern barnpsykologi.Hon menade att dåtidens barnomsorg – barnkrubban och barnträdgårdarna – båda var bristfälliga. Barnkrubban var en slags fattighjälp och barnträdgården en lyxbetonad skolform för att förbereda till privatskolor. Hon betonade att det stod materiella hinder i vägen för en bra fostran. Därför behövdes det sociala och ekonomiska reformer. Alva ville förena barnträdgården och barnkrubban i en ”storbarnkammare”, gärna förlagd i ett HSB-hus (för stadsbarn). Vid denna tid fanns det en strid mellan de som förespråkade en ”auktoritär” barnuppfostran och de som föredrog en ”fri” barnuppfostran. Hon delade kritiken mot den auktoritära synen men hävdade samtidigt att de som förespråkade en fri uppfostran inte hade något alternativ. I Alvas lösning blev ”samarbete” mellan uppfostraren och den som ska uppfostras ett nyckelbegrepp.”

Men Alva och Gunnar trodde att alla barn var lika och att alla kunde fostras till goda socialister. Nej, alla barn är unika och har olika förutsättningar. Alla barn kan och bör inte anpassas till förskolan! Små barn behöver trygghet i hemmiljö. Jag brukar, kanske ibland felaktigt, påstå att många av de samhällsproblem som vi har idag beror på förskolan! De otrygga förskolebarnen får aldrig någon självkänsla och drabbas lättare av psykisk ohälsa och stress! De lär sig aldrig att ta egna initiativ eller eget ansvar!

baby

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Christer.L.Hansson

Det som danar mig

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

S W E D E N - G O O D B Y E

Politik - Religion - Samhälle - Europa - Nationalism

Vincat Veritas

Låt sanningen segra

Rovdjurspolitik

Faunavård utan vetenskapligt stöd

Tankeverket

Alla förändringar börjar med en tanke

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

SasjaL

Cyniker är inget man föds som, det är omgivningen som formar ...

Livsglimtar

Bättre sent än aldrig

beppe852

Hellre död än röd

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Helt apropå

En blogg om tro, hopp och kärlek. Om livet och om lite till.

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Ama de casa

En hemmafru i Spanien

Motvalls blogg

Förflugna tankar och bevingade ord.

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Petterssons gör skillnad!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Ett vettigt alternativ

Om man tänker steget längre

Rune Lanestrands blogg

Politik, jordbruk, Vänersborg, Sverige, EU och världen kommenteras av småbrukaren Rune Lanestrand

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

Anna Ernius

politik, litteratur och möten med världen

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Nya Il Convito

Mohamed Omars blogg om fezens filosofi, gotisk steampunk och upsaliensisk pulp fiction

Otillständig

- kroniskt oppositionell

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

%d bloggare gillar detta: